پاورپوینت درباره بررسی اپیدمی ها

پاورپوینت درباره بررسی اپیدمی ها

پاورپوینت درباره بررسی اپیدمی ها

نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

 

تعداد اسلاید ها :24 اسلاید

 

بخشی از اسلاید ها :

 

بررسی همه گیری یک بیماری عفونی

 

عبارت است از جمع آوری و ثبت داده ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها طی آن همه گیری و ارائه توصیه ها و راه حلها و انجام اقدامات مناسبی به منظور کنترل آن بر اساس اصول و ضوابط اپیدمیولوژی بالینی

Øاز بخش ICU بیمارستان هماتولوژی و انکولوژی گزارشهایی از موارد پنومونی شدید از طرف پزشکان به پزشک کنترل عفونت بیمارستان می رسد که با دو مورد مرگ در طول ماه اخیر همراه بوده است. اکثر بیماران در طول 3 تا 8 روزی که وارد ICU گردیده اند به این مشکل گرفتار می شوند. در برخی از بیماران لکوپنی – ترومبوسیتوپنی و بالا رفتن آنزیمهای کبد، LDH و CPK بالا دیده می شود. پزشکان ویزیت کننده معتقد هستند که علل انکولوژیک توجیه کننده وضعیت مزبور نمی باشد. شما مسئول کنترل و تشخیص وضعیت فوق انتخاب شده اید. اقدامات شما در جهت کنترل out break فوق چیست؟
.1نحوه آمادگی برای فعالیت در محل وقوع همه گیری احتمالی را شرح دهید؟
.2وقوع همه گیری را چگونه تائید می کنید؟
.3وقوع بیماری را چگونه اثبات می کنید؟
.4موردها را چگونه تعریف می کنید؟
.5اطلاعات جمع آوری شده را چگونه توصیف می کنید؟
.6چه فرضیاتی را بیان می کنید؟
.7فرضیات را تحت چه شرایطی و چگونه ارزیابی کرده و به آزمون می گذارید؟
.8فرضیات را تحت چه شرایطی و چگونه بازنگری و اصلاح می کنید؟
.9همه گیری را چگونه کنترل می کنید؟
.10چه اقداماتی جهت پیشگری از بروز همه گیری رعب و وحشت انجام می دهید؟ در صورت وقوع همه گیری رعب و وحشت، چه اقداماتی انجام دهید؟
.11گزارش همه گیری را چگونه تنظیم می کنید؟
.12در مجموع، چه ارتباطی با ارباب مطبوعات و سایر رسانه های گروهی برقرار خواهید کرد؟

شایان ذکر است که لازم است رهبری گروه را فردی متخصص، متبحر و متعهد بر عهده داشته باشد تا با بهره گیری علمی از تخصص پویای خود بتواند با اعتقاد کامل به شیوه های علمی استاندارد در تمامی مراحل سیاستگذاری، مشارکت کند. در سایه تبحر برخاسته از شرکت در ساماندهی و کنترل همه گیری های قبلی در شرایط بحرانی بتواند بر اجرای صحیح برنامه ها فائق آید بر کلیه فعالیتهای خود و سایر اعضاء گروه تحقیقاتی-عملیاتی، نظاره کند و به موازین اخلاق در پژوهش فضیلت گرا اقتدا نماید.

.4تعیین فرد یا افراد با ذکاوت و یا تجربه ای به عنوان مسئول اطلاع رسانی و سخنگوی گروه
.5حداقل داروهای لازم نظیر انتی بیوتیکها در صورتی که محدودیتی وجود نداشته باشد برای حداقل 100 نفر، آنتی بیوتیک های وسیع الطیف نظیر سفالوسپورینهای نسل سوم و کینولون های جدید، انواع سرم قندی و قندی-نمکی به تعداد کافی و حتی سرم رینگر لاکتات برای موارد ضروری ...
.1با مقایسه موارد فعلی و قبلی بیماری با بهره گیری از اطلاعات موجود
.2با استفاده از اطلاعات موجود در مرکز مدیریت بیماریها
.3با استفاده از تجربیات پزشکان، آزمایشگاه ها، آمار مرگ و میر، وضعیت نسخه ها و امثال اینها
.4در نظر گرفتن احتمال واقعی نبودن تعداد مواردو واقعی نبودن همه گیری، مثلاً درپنومونی های معمول درICU  وسایر مواردی که انفیلتراسیون درریه وجود داردودر  نظر گرفتن احتمال خطاهای آزمایشگاهی مثلاً خطا در انجام یا تفسیر RT-PCR های اولیه و اشتباه در تشخیص آزمایشگاهی آنفلوانزای فصلی با بیماری جدید

 


خرید آنلاین